www.sghz.net > 福建提督是个什么官

福建提督是个什么官

提督是检察官,提督相当于现在的省军区司令.提督为武职官名.全称为提督军务总兵官.负责统辖一省陆路或水路官兵.提督通常为清朝各省绿营最高主管官,称得上封疆大吏.若以职能分,提督分为陆路提督与水师提督,掌管区域达一至两省,数万平方公里,甚至数十万平方公里.明嘉靖间京营有提督总兵官,旋改为总督京营戎政.隆庆初,仍以总督为提督,后又增至六提督,旋改称总督戎政.各省巡抚、镇守总兵官常加提督军务、提督等衔.明提督多见而非正式官名.清大体上每省置提督军务总兵官一员(福建设两员,陆路、水师各一,另晚清加江北、长江水师二提督),简称提督,

明清武职官名.其制始于明,但当时并非固定之职官名称,不设员额,亦不常置. 负责统辖一省陆路或水路官兵

从一品: 文职京官:少师、少傅、少保、太子太师、太子太傅、太子太保、 协办大学士、各部院尚书、督察院左右督御史 文职外官:无 武职京官:提督九门步军巡捕五营统领、内大臣 武职外官:将军、都统、提督 清朝顶戴花翎 清代改冠制,

提督为武职官名,全称为提督军务总兵官.负责统辖一省陆路或水路官兵.提督通常为清朝各省绿营最高主管官,官阶从一品,称得上封疆大吏.若以职能分,提督分为陆路提督与水师提督,掌管区域达一至两省,数万平方公里,甚至数十万平方公里.一般来说,清朝共在中国各地设置12名陆路提督,3名水师提督(福建水师提督、广东水师提督及长江水师提督).就台湾而言,台湾总兵或台湾镇所辖军队,通常属于福建陆路提督与福建水师提督所管辖.

提督为清朝武官官职名称,位阶为从一品官.就位阶上,比巡抚文官高一级,与文官尚书或总督平级提督通常为清朝各省绿营最高主管官,称得上封疆大吏.若以职能分,提督分为陆路提督与水师提督,掌管区域达一至两省,数万平方公里,甚至数十万平方公里.一般来说,清朝共在中国各地设置12名陆路提督,3名水师提督.(福建水师提督、广东水师提督及长江水师提督) 就台湾清治时期而言,台湾总兵或台湾镇所辖军队,通常属于福建陆路提督与福建水师提督所管辖.

武职: 提督是一省绿营最高长官,设陆路提督和水师提督,从一品,比巡抚(从二品,兼兵部侍郎衔后为正二品)高一级,与督抚并称"封疆大吏",节制该省的各镇总兵.所以职位相当于现在的省军区司令员,但级别更高. 文职: 提督学政,省各一人.以侍郎、京堂、翰、詹、科、道、部属等官进士出身人员内简用.各带原衔品级,清时各省学政为从三品官员,虽受巡抚节制,却和藩司、杲司一样各自开衙治事,统管全省文宣教化并主持乡府试及各地书院——有这个权柄位份,其流品就与藩杲二司在轩轾之间,也算省中方面大员.掌学校政令,岁、科两试.巡历所至,察师儒优劣,生员勤惰,升其贤者能者,斥其不帅教者.凡有兴革,会督、抚行之.相当于现在的省教育厅厅长,但有更高的发言权

提督: 明清武职官名.其制始于明,但当时并非固定之职官名称,不设员额,亦不常置. 历代沿用 明嘉靖间京营有提督总兵官,旋改为总督京营戎政.隆庆初,仍以总督为提督,后又增至六提督,旋改称总督戎政.各省巡抚、镇守总兵官常加

“制台”就是总督,这是官场尊称:总督是清代地方最高行政长官,掌管一省或数省的政治、军事大权.特殊时期,在最高统治者授权的情况下,总督有更大的权力.如为了镇压太平天国运动,1860年,曾国藩被任命为两江总督,第二年冬,

清朝时候提督相当于现在的省军区司令. 提督为武职官名.全称为提督军务总兵官.负责统辖一省陆路或水路官兵.提督通常为清朝各省绿营最高主管官,称得上封疆大吏.若以职能分,提督分为陆路提督与水师提督,掌管区域达一至两省,

清制设提督军务总兵官,简称“提督”,一般为一省的高级武官,大致相当于现在的省军区司令.“提督”的位阶为从一品官,就位阶上,而仍受总督或巡抚节制.提督通常为清朝各省绿营最高主管官,称得上封疆大吏.若以职能分,提督分为陆路提督与水师提督,掌管区域达一至两省,数万平方公里,甚至数十万平方公里.一般来说,清朝前期共在全国各地设置12名陆路提督,3名水师提督(福建水师提督、广东水师提督及长江水师提督),后期又增设北洋水师提督.

网站地图

All rights reserved Powered by www.sghz.net

copyright ©right 2010-2021。
www.sghz.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com